Stoppůjčkám - projekt na podporu finanční gramotnosti v ČR

Nespočet rodin i jednotlivců v ČR žije na hranici chudoby. Dle dostupných statistik žije více jak 25% pod hranicí chudoby a téměř 30% tvoří nižší střední vrstvu, pro kterou je typické, že má mimo jiné problém dosáhnout na vlastní bydlení nebo zajistit svým dětem vyšší odborné až vysokoškolské vzdělání. A čím to je? Často za tím vším je neschopnost správně se rozhodnout o svých financích, absence finančního plánu nebo obrovskými ztrátami finančních prostředků při splácení různých nevýhodných úvěrů a půjček. A mnohdy stačí tak málo. Poradit se s někým, kdo financím rozumí a nenechat vše na poslední chvíli nebo na okamžik, kdy je zkrátka už pozdě.

Obsah a provozování webu zajišťuje spolek Klub 112

Webové stránky StopPůjčkám.cz je projekt neziskové organizace Klub 112, který se v rámci svého projektu Finanční gramotnost pro občany ČR pokouší zvýšit informovanost v oblasti rodinných financí, rozpočtů, atd. Tento projekt vzniká za úzké spolupráce s odborníky na rodinné finance z CFK Finance - finanční poradenství.
Finanční poradenství a konzultace pro Klub 112 zajišťuje Hana Svobodová, reg. ČNB – 014 684, dlouholetá a nezávislá odbornice v oblasti finančního poradenství.

Odborné finanční poradenství a konzultace

Ať už máte v současné době nějaké finanční problémy, chcete problémům včas předejít, hledáte informace pro své blízké, můžete se na nás bezplatně obrátit a požádat o konzultaci a odborné poradenství.


Podpořte naši snahu a staňte se členem spolku Klub 112.